بخش فنی و مهندسی

بخش فنی مهندسی

شرکت پارک جنوب ، با بهره گیری و تکیه بر تجارب مهندسین و متخصصان مرتبط از شرکتهای پیشرو در زمینه های آب و فاضلاب ، تاسیسات ، راهسازی و ابنیه می باشد و امکان ارائه خدمات ارزنده به بنگاه های اقتصادی و شرکتهای مهندسی را بشرح ذیل ایجاد نموده است:

پروژه طرح های عمرانی

 • پروژه های عمرانی
 • ساخت و ساز
 • مشاوره و مشارکت در ساخت و ساز طراحی سازه ای و معماری متن کوتاه
 • ...

 

شرکت پارک جنوب ، با بهره گیری و تکیه بر تجارب مهندسین و متخصصان مرتبط از شرکتهای پیشرو در زمینه های آب و فاضلاب ، تاسیسات ، راهسازی و ابنیه می باشد و امکان ارائه خدمات ارزنده به بنگاه های اقتصادی و شرکتهای مهندسی را بشرح ذیل ایجاد نموده است:

پروژه طرح های عمرانی
 • پروژه های عمرانی
 • ساخت و ساز
 • مشاوره و مشارکت در ساخت و ساز طراحی سازه ای و معماری ساختمان های مسکونی تجاری طراحی معماری داخلی و نمای ساختمان
 • شهرک سازی با طراحی نوین و مدرن
 • پیمان مدیریت طرحها پروژه و ساخت
 • تهیه وتظیم قرار های حقیقی و حقوقی
 • تهیه ی طرح توجیهی و اقتصادی پروژه ها
 • تهیه« BusinessPlan » مدیریت سرمایه و مدیریت ساخت
 • تهیه متره برآورد و آنالیز بهای واحد
 • تهیه و تنظیم اسناد ارزیابی مناقصه
 • تهیه و تظیم صورتجلسات کار گاهی
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت و تعدیل
 • تهیه و تنظیم لایحه تأخیرات پروژه
 • تهیه نقشه ای از بیلت ( همچون ساخت ) با فرمت DWG,GIS

 

X