پروژه های انجام شده

مراسم سی امین سالروز تاسیس شرکت پارک جنوب

پروژه های در دست اجرا

سفر هیئت تجاری ایران به اسپانیا

سفر هیئت تجاری ایران به عمان

هیئت اعزامی به کشورهای برزیل،اوروگوئه و سنگال به ریاست دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشور