پروژه های در دست اجرا

صفحه اصلی|پروژه های در دست اجرا

بازدید نماینده شهر دزفول به همراه فرماندار محترم دزفول و رئیس شرکت آب و فاضلاب دزفول و مجری محترم طرح

بازدید نماینده شهر دزفول جناب آقای پاپی زاده  به همراه فرماندار محترم دزفول و رئیس شرکت آب و فاضلاب دزفول ، مجری محترم طرح و دیگر همراهان از پروژه اجرای خطوط انتقال ، شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب ، ساخت و تجهیز دو واحد تلمبه خانه فاضلاب منطقه ولی آباد ، مدرس و تکمیل تلمبه خانه

2018-12-22T16:20:21+03:30دسامبر 18th, 2018|بدون ديدگاه

تخلیه و دپو لوله های فاضلاب و عملیات کاتر زنی پروژه اجرای خطوط انتقال ، شبکه و انشعابات خانگی فاضلاب ، ساخت و تجهیز دو واحد تلمبه خانه فاضلاب منطقه ولی آباد ، مدرس و تکمیل تلمبه خانه فاضلاب غرب دزفول

2018-09-15T17:26:19+04:30سپتامبر 15th, 2018|بدون ديدگاه