جهت دانلود فایل گزارش بصورت PDF روی لینک زیر کلیک کنید

گزارش جامع اقتصادی جمهوری نامیبیا