1. شبکه فاضلاب 2 کوی برق و منازل نورد کاویان و آخر آسفالت

 2. لوله گذاری فاضلاب میدان میوه و تره بار

 3. شبکه جمع آوری فاضلاب بلوار معلم بخش الف شرق دزفول

 4. احداث ساختمان سازمان پارکها دفتر فنی شهرداری

 5. تکمیل خط انتقال فاضلاب بلوار معلم پیام آوران شرق دزفول

 6. احداث 9 واحد آب پخش شادگان

 7. شبکه جمع آوری و انشعابات خانگی زون 2 دزفول

 8. شبکه جمع آوری و انشعابات خانگی زون 3 دزفول

 9. شبکه جمع آوری فاضلاب نقاط پراکنده شهر دزفول

 10. عملیات اجرای لوله گذاری خط انتقال غرب دزفول (احداث منهول پمپ تصفیه خانه مرکزی دزفول )

 11. عملیات اجرای لوله گذاری کوی مجاهدین

 12. اجرای انتقال فاضلاب مسجد جامع دزفول

 13. اجرای خطوط فرعی فاضلاب مسجد جامع دزفول

 14. شبکه جمع آوری و انشعابات خانگی مناطق مختلف دزفول و ایستگاه پمپ استیشن

 15. شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب و انشعابات خانگی باقیمانده خطوط اصلی شهر اندیمشک

 16. پروژه عملیات کانیوا سازی