بدینوسیله سی امین سالروز تاسیس شرکت پارک جنوب را خدمت کلیه همکاران صدیق ، شریف ، متعهد، وفادار و پرتلاش تبریک می گوییم . 

 

پیام مدیر عامل شرکت پارک جنوب 

جناب آقای دکتر سید حبیب ا… بزاز جزایری

پیام رئیس هیات مدیره شرکت پارک جنوب 

جناب آقای دکتر سید احمد بزاز جزایری