دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه که در آخرین مرحله از سفر خود به آفریقا و آمریکای جنوبی، به نامیبیا سفر کرده بود، در دیدار با همتای نامیبیائی، ضمن با اهمیت خواندن همکاری کشورمان با نامیبیا در جنوب آفریقا، خواستار افزایش همکاریهای دو کشور در تمامی حوزه ها بویژه مناسبات بانکی به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای بخشهای خصوصی دو طرف شد. دکتر ظریف همچنین آمادگی کشورمان را برای توسعه همکاری با نامیبیا در بخشهایی چون انرژی، آب، ساختمان سازی، کشاورزی و فن آوریهای نوین اعلام کرد.

نمایش تصاویر بیشتر