شرکت پارک جنوب در سال 1370 با همت و مساعدت تعدادی از مهندسین با سابقه و مجرب با اهداف اجرای پروژه های عمرانی و بازرگانی داخلی و خارجی در راه ساختن و آبادانی وارد عرصه سازندگی کشورمان شد.
این اهداف با همکاری بی دریغ مهندسان و نیروهای متخصص و مجرب و استفاده از علوم و تکنولوژی جدید میسر می گردید
در همین راستا شرکت پارک جنوب با بهره گیری از نیروهای تحصیل کرده و مستعد در عرصه تخصصی مدیریتی و مهندسی اقدام به اجرای پروژه های مختلف و تجارت در سازندگی کشورمان سهیم بوده است
سعی و تلاش مدیریت عامل شرکت بالابردن بهره وری ،همراه با توسعه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و بکارگیری و استفاده از دانش نیروهای متخصص بوده است.